Bộ dụng cụ mở rượu vang 4 món RV01

Còn hàng

150.000₫ 200.000₫

Bộ dụng cụ gồm: 1 dụng cụ mở rượu, 1 nút rượu, 1 nút kiêm phễu rót rượu, 1 nhẫn rượu

Bộ dụng cụ bao gồm: 1 dụng cụ mở rượu, 1 nút rượu, 1 nút kiêm phễu rót rượu, 1 nhẫn rượu

Sản phẩm liên quan